ODPADOVÝ A SBĚRNÝ DVŮR
HOSTIVICE - LITOVICE

Otevírací doba: Po – Út : zavřeno, St - Pá : 8 - 15 hod., první sobota v měsíci: 8 - 12 hod.
Sobota, neděle, svátky: zavřeno

  • Převzetí nebezpečných i ostatních odpadů
  • Provozování sběrného dvoru
  • Mletí a drcení plastů

T.O.P. Umwelt spol. s r.o. – nakládání s odpady, provozovna „Centrum pro odpady“ Hostivice

Firma T.O.P. Umwelt spol. s r.o. má sídlo ve vlastním areálu v Hostivici u Prahy. Působí v oblasti nakládání s odpady od roku 1992. Firma je specializována na nakládání s nebezpečnými odpady. Zneškodnění odpadů zajišťujeme jednak vlastními kapacitami (tj.svoz, třídění odpadů) nebo ve spolupráci se specializovanými firmami. Máme navázány obchodní vztahy v takové struktuře, že jsme schopni zajistit komplexní servis všech odpadů. Firma poskytuje tyto služby:
- Převzetí nebezpečných i ostatních odpadů, jejich odvoz, zajištění využití nebo zneškodnění včetně vystavení předepsané dokumentace. *
- Provozování sběrného dvoru se zajištěním zpětného odběru elektrospotřebičů **
- Doprava zboží a odpadů v režimu ADR. ***
- Poradenství, vedení průběžné evidence, vypracování ročních výkazů ****

* Seznam odpadů dle Rozhodnutí KÚ Středočeského kraje a Magistrátu hlavního města Prahy. Uvedené odpady od původce odvezeme nebo převezmeme v provozovně Hostivice. Provozní doba Po – Út : zavřeno, St - Pá : 8 - 15 hod., první sobota v měsíci: 8 - 12 hod. Sobota, neděle, svátky: zavřeno Po dohodě je možné dojednat individuální termín tel. 603 419 735 nebo 737 501 251.

** Bezplatné převzetí všech spotřebičů a zařízení, kterých se týká systém zpětného odběru Asekol, Elektrowin, Ekolamp a Ekobat. nebo ve spolupráci se specializovanými firmami.. Provozní doba Po-Pá 7 –15 hod. a každou první sobotu v měsíci 9-12 hod. Po dohodě je možné dojednat individuální termín .

*** Pro přepravu zboží a odpadů nabízíme automobily vybavené dle předpisu ADR včetně proškolených řidičů. Pro dopravu nabízíme vozy:

  • Fiat Scudo , nosnost 0,8 tuny
  • Fiat Ducato, nosnost 1,35 tuny

**** Původci a oprávněné osoby v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, jsou povinni zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Způsob ohlašování stanoví prováděcí právní předpis. Jedná o specializovanou práci, kterou našim zákazníkům, ale nejen jim, smluvně zajišťujeme.