Základní seznam odpadů – ceník rok 2016

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Zahrnují kompletní službu, tj. vystavení zákonem předepsané dokumentace, zajištění likvidace odpadu včetně  jeho odvezení od zákazníka. Ceny neobsahují zajištění a provedení rozborů  odpadů v akreditovaných laboratořích.

nebezpečné odpady:

 

Katalog. číslo Název odpadu Cena za likvidaci
02 01 08 agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky Kč 27,-/kg
06 01 06 jiné kyseliny Kč 27,-/kg
07 02 08 jiné destilační a reakční zbytky Kč 11,-/kg
08 03 17 odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky Kč 11,-/kg
08 04 0 odpadní lepidla a těsnící materiály Kč 11,-/kg
09 01 01 vodné roztoky vývojek Kč 11,-/kg
09 01 04 roztoky ustalovačů (bez deklarace kvality) Kč 11,-/kg
12 01 20 upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obs. neb. látky Kč 11,-/kg
12 03 01 prací voda (voda s olejem) – přeprava v sudech a pod. Kč 3,-/kg
13 02 05 odpadní oleje minerální motorové, převodové a mazací (v sudech) Kč 2,-/kg
13 05 03 kal z lapáků nečistot (přeprava v sudech a pod.) Kč 6,-/kg
14 06 02 jiná halogenová rozpouštědla ( perchlor) a směsi rozpouštědel Kč 27,-/kg
14 06 04 kaly nebo pevné odpady obsahující halogenová rozpouštědla Kč 27,-/kg
15 01 10 obaly obsahující zbytky neb. látek, nebo těmito látkami znečištěné Kč 13,-/kg
15 02 02 absorpční činidla Kč 14,-/kg
16 01 07 olejové filtry Kč 9,-/kg
16 01 13 brzdové kapaliny Kč 11,-/kg
16 01 14 nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky Kč 11,-/kg
16 05 06 laboratorní chemikálie a jejich směsi které obsahují neb. látky Kč 27,-/kg
16 06 01 olověné akumulátory včetně kyseliny zdarma
16 06 02 nikl-kadmiové akumulátory zdarma
19 08 10 směs tuků a olejů z odlučovačů (minerální tuky a oleje) Kč 11,-/kg
19 12 06 dřevo obsahující nebezpečné látky (oleje) Kč 11,-/kg
20 01 13 rozpouštědla Kč 9,-/kg
20 01 17 fotochemikálie Kč 27,-/kg
20 01 26 olej a tuk neuvedený pod č. 20 01 25 (mazací vazelina) Kč 11,-/kg
20 01 27 barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice obs. nebezpečné látky Kč 11,-/kg

odpad kategorie O (ostatní):

Katalog. číslo Název odpadu Cena za likvidaci
12 01 21 upotřebené brusné nástroje a brusné materiály Kč 4,-/kg
12 01 21 ojeté pneumatiky a vzdušnice
1) Malé (z osobních vozů) průměr do 65 cm Kč 30,-/ks
2) Střední (Avia a pod.) průměr do 90 cm Kč 60,-/ks
3) Velké nákladní (LIAZ a pod.) průměr do 120 cm Kč 130,-/ks
4) Vzdušnice osobní Kč 10,-/ks
5) Vzdušnice nákladní a traktor. Kč 10,-/ks
16 01 19 plasty (nárazníky) Kč 40,-/ks
16 01 20 sklo (automobilové) Kč 30,-/ks
20 01 01 papír Kč 3,-/kg
20 01 02 sklo Kč 4,-/kg
20 01 11 textilní materiály Kč 5,-/kg
20 01 25 jedlý olej a tuk Kč 3,-/kg
20 01 38 dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 Kč 4,-/kg
20 01 39 plasty Kč 5,-/kg
20 01 40 kovy zdarma
20 03 07 objemný odpad Kč 5,-/kg

Poradenskou službu poskytujeme v rámci prováděného zneškodňování odpadů. Zneškodnění dalších odpadů, neuvedených v tomto základním seznamu( čištění jímek, výměna filtrů apod.), provedeme po vzájemné dohodě.

Zpětný odběr

Za dopravu a manipulaci u zpětného odběru účtujeme:

Název odpadu Cena za likvidaci
zářivky a výbojky Kč 5,-/ks
lednice Kč 200,-/ks
suché baterie, monočlánky Kč 5,-/kg
použité elektrozařízení Kč 10,-/kg